„Doctrinele și disputele politice nu vor menține România în Europa unită!”-Apel catre clasa politica

Oferta speciala pentru membrii de sindicat SLTC-Reduceri vanzare case Domnesti
August 27, 2015
Negocierea contractului colectiv de muncă și conflictele de muncă – extras din Legea Dialogului Social
September 18, 2015
Afiseaza tot

„Doctrinele și disputele politice nu vor menține România în Europa unită!”-Apel catre clasa politica

În contextul în care la nivel global bursele raportează zilnic ”pierderi/scăderi” cumulate de ordinul a mii de miliarde de dolari, prevestind o nouă criză economică mondială,  iar România a dezvoltat o structură economică extrem de sensibilă la evoluţiile pieţelor de capital internaţionale,

într-o perioadă saturată de conflicte armate şi războaiele civile care obligă sute de mii de familii să plece în exod în căutarea unei vieţi mai bune în condiţii de pace şi siguranţă – generând una dintre cele mai mari amenintari la stabilitatea economică şi socială a Europei,

în situaţia în care revendicările teritoriale susţinute de intervenţii militare reconfigurează harta lumii, consolidând în apropierea României o zonă de insecuritate cu potenţial ridicat de escaladare a conflictelor,

constatăm că evenimentele politice petrecute în ultimul timp în România acreditează ideea că noi, ca naţiune, prin liderii nostri politici, am abandonat orice viziune de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, şi mergem cu paşi repezi spre un proces de descompunere identitară.

Constatarea noastră se bazează pe următoarele realităţi:

1.    Participarea capitalului românesc la formarea PIB se află la cote alarmant de mici şi continuă să scadă, crescând expunerea României la factorii de risc extern.

2.    Subordonarea politicilor economice şi sociale intereselor „marelui capital”, prin înţelegeri ascunse făcute cu întreaga clasă politică şi concretizate în modificarea brutală a Codului Muncii, a legislaţiei dialogului social şi, mai recent, a Codului Fiscal.

3.    Cresterea continua a presiunii fiscale pe veniturile din salarii, în conditiile în care un sfert din populaţia salariată a României este platită astăzi cu salariul minim, iar peste 20% din această populaţie este expusă riscului de sărăcie.

4.    Abandonarea cu bună ştiinţă, programatică  a demersului de modernizare şi finanţare adecvată a sistemelor de educaţie şi sănătate – ca elemente determinante pentru dezvoltarea durabilă a României. În condiţiile unui trend demografic negativ, consecinţă a politicilor publice implementate în ultimii 25 de ani, această abordare consolidează imaginea unei naţiuni cu un viitor sumbru.

5.    Constanta lipsă de preocupare şi interes pentru generaţia tânără.

6.     Introducerea unor mecanisme discriminatorii ce vizează populaţia în vârstă de pensie.

7.    Nivelul extrem de scăzut de încredere al populaţiei în instituţii de referintă ale  statului de drept, la care se adaugă disoluţia accelerată a principalelor structuri asociative ale lucrătorilor (cauzată de lipsa de solidaritate), dar şi ale capitalului autohton –  într-un pseudo cadru de dialog social ce desăvârşeste imaginea unei democraţii butaforice.

8.    In ultima perioadă de timp suntem încurajaţi şi manipulaţi să ne urâm unii pe alţii, să luptăm unii împotriva altora, salariaţi bugetari cu alţi salariaţi bugetari, lucratori din mediul economic de stat sau privat, cu salariaţi bugetari.

9.    Prin acte normative noi, s-a ajuns la crearea unor categorii de cetăţeni privilegiaţi, salariaţi sau pensionari.

***

În numele membrilor de sindicat ai BNS vă cerem să opriţi acest gen de abordare, şi să vă aşezaţi la aceeasi masă a tratativelor, atât partidele aflate la putere cât si cele din opoziţie.

La problemele pe care le are astăzi România este nevoie de soluţii politice corecte, imediate, hotărâte, iar  acestea nu pot veni decât de la clasa politică, acea clasa politică ce doar îsi  dispută puterea în România de 25 ani.

***

Pentru o agendă naţională colectivă şi coerentă, BNS propune o listă de priorităţi comune:

1.    Asumarea unui proces de modernizare a educaţiei şi asigurarea unei finanţări logice a acestuia;

2.    Reformarea sistemului public de sănătate concomitent cu dezvoltarea unui sistem complementar cu finanţare privată;

3.    Efectuarea în regim de urgenţă a unei analize-diagnostic a tuturor componentelor instituţionale ale sectorului public, în vederea identificării tuturor dezechilibrelor existente, inclusiv a celor ce ţin de utilizarea resurselor umane.

4.    Construirea şi aplicarea unui sistem modern de salarizare în sectorul bugetar, care să reflecte importanţa şi complexitatea muncii lucrătorilor, indiferent că vin din educaţie, sănătate, asistenţă socială, cultură, administraţie publică centrală sau locală, ori justiţie.

5.    Modificarea în regim de urgenţă a Codului Muncii şi a legislaţiei dialogului social pentru a crea premisele unei redistribuiri corecte a valorii adăugate între capital şi forţa de muncă, utilizând instrumentul negocierilor colective.

6.    Promovarea unor măsuri de reformă prin Codul Fiscal sustenabile din punct de vedere macroeconomic, care să îmbunătăţească potenţialul de creştere a României şi totodată să asigure un tratament fiscal echitabil între muncă şi capital.

7.    Regândirea în regim de urgenţă a cadrului legislativ naţional privind sistemul public de pensii şi stoparea imediată a tuturor iniţiativelor prin care se subminează sustenabilitatea pe temen mediu si lung a sistemului, ca efect al creşterii unor categorii de pensionari privilegiaţi.

Acestea reprezintă în opinia noastră câteva dintre prioritatile României de astăzi, la care s-ar putea adauga o lungă listă de alte teme ce ar viza: sistemul energetic, agricultura, transporturile sau industria prelucratoare (câtă a mai rămas!).

***

Ca urmare a gravei stări de fapt în care se află România astăzi, BNS  cere public clasei politice să nu se mai ascundă în spatele doctrinelor (de stânga sau de dreapta), pentru că uşurinţa cu care aceasta a trecut de la social-democraţie la liberalism, nonşalanţa cu care democraţii au devenit populari iar liberalii -socialişti, ne-au aratat fără dubiu că activitatea şi hotărârile acestea nu se bazează pe principii, ci pe dorinţa patologică de a obţine/păstra puterea cu orice chip.

Ieşirea din această situaţie complicată pe care o traversează România, atât pe plan intern cât si în plan internaţional, necesită soluţii româneşti corecte, reale, aplicate fără patos politic excesiv şi nefondat, fără a sconta beneficii personale sau electorale, dintr-un sentiment devenit anacronic – se pare – patriotismul, şi cu grija faţă de cel care a votat ca să se simtă reprezentat şi să i se apere interesele: poporul român!

În cazul în care nu se iau măsuri imediate riscăm să vorbim în cel mai scurt timp de soluţii politice ”pseudo regionale” care nu vor face altceva decât să alimenteze dezbinarea,  conducând către disoluţia natională.

Şi nu credem că actuala clasă politică ar dori să îsi lege numele de o eventuală dispariţie a României – aşa cum arată ea acum – de pe harta Europei Unite.

***

Prin urmare, stimaţi politicieni, va cerem să lăsaţi pe planul doi doctrinele şi disputele şi să salvaţi România cât încă se mai poate, acceptând soluţiile pe care BNS le propune în numele a sute de mii de salariaţi pe care îi reprezintă!


Sursa: BEX BNS